Sądy domenowe

Domeny .PL

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych przy PIIT

Domeny .EU

Czeski Sąd Arbitrażowy
w Pradze

Domeny .COM

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO
w Genewie