Aleksander ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończył również Szkołę Prawa Hiszpańskiego.

W 2023 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W tym samym roku został laureatem I miejsca w III Turnieju Arbitrażowym dla aplikantów radcowskich, organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

W ramach działalności zawodowej, Aleksander specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rokowań oraz sporów zbiorowych między pracodawcą a związkami zawodowymi, jak również w transgranicznym delegowaniu pracowników czy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę.

Aleksander posiada doświadczenie w doradzaniu pracodawcom w zakresie szeroko rozumianych relacji między pracodawcą a związkami zawodowymi. Uczestniczył w kompleksowych procesach dotyczących negocjacji porozumień płacowych, zmiany układu zbiorowego pracy, zwolnień grupowych czy przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Przygotowuje dla klientów projekty aktów wewnątrzzakładowych, w tym układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy czy regulaminów wynagradzania. Ponadto doradza w zakresie indywidualnego prawa pracy, w tym w zagadnieniach związanych z zakazem konkurencji i ochroną informacji poufnych pracodawcy, w postępowaniach antymobbingowych oraz przy delegowaniu pracowników w ramach obszaru Unii Europejskiej.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów o pracę, umów o świadczenie usług (B2B) oraz dokumentów z tym związanych. Wielokrotnie udzielał pracodawcom wsparcia w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących rozwiązania stosunku pracy.

Aleksander doradza klientom z branży produkcyjnej, chemicznej, transportowej, wyrobów spożywczych i IT.

Dzięki znajomości języków obcych (angielski, hiszpański i francuski) Aleksander zapewnia doradztwo na rzecz klientów międzynarodowych.

Aleksander ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończył również Szkołę Prawa Hiszpańskiego.

W 2023 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W tym samym roku został laureatem I miejsca w III Turnieju Arbitrażowym dla aplikantów radcowskich, organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

W ramach działalności zawodowej, Aleksander specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rokowań oraz sporów zbiorowych między pracodawcą a związkami zawodowymi, jak również w transgranicznym delegowaniu pracowników czy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę.

Aleksander posiada doświadczenie w doradzaniu pracodawcom w zakresie szeroko rozumianych relacji między pracodawcą a związkami zawodowymi. Uczestniczył w kompleksowych procesach dotyczących negocjacji porozumień płacowych, zmiany układu zbiorowego pracy, zwolnień grupowych czy przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Przygotowuje dla klientów projekty aktów wewnątrzzakładowych, w tym układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy czy regulaminów wynagradzania. Ponadto doradza w zakresie indywidualnego prawa pracy, w tym w zagadnieniach związanych z zakazem konkurencji i ochroną informacji poufnych pracodawcy, w postępowaniach antymobbingowych oraz przy delegowaniu pracowników w ramach obszaru Unii Europejskiej.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów o pracę, umów o świadczenie usług (B2B) oraz dokumentów z tym związanych. Wielokrotnie udzielał pracodawcom wsparcia w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących rozwiązania stosunku pracy.

Aleksander doradza klientom z branży produkcyjnej, chemicznej, transportowej, wyrobów spożywczych i IT.

Dzięki znajomości języków obcych (angielski, hiszpański i francuski) Aleksander zapewnia doradztwo na rzecz klientów międzynarodowych.