Bartosz posiada ponad 15-letnie doświadczenie, w tym jako in-house w największych polskich korporacjach o zasięgu międzynarodowym.

Pracował dla GK Polimex – Mostostal, Grupy Ciech, Orlen S.A., gdzie zajmował między innymi funkcje Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego, Koordynatora ds. realizacji obowiązków informacyjnych, Compliance Officera. Zasiadał także w Radach Nadzorczych.

Współpracuje z Zarządami i Radami Nadzorczymi zajmując się strategicznymi projektami w tym z obszaru HR.

Bartosz wielokrotnie prowadził negocjacje układów zbiorowych i innych porozumień ze związkami zawodowymi, w tym w ramach sporów zbiorowych.

Bartosz prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające. Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer, Approved Compliance Expert, Approved Whistleblowing Compliance Officer uzyskane w Instytucie Compliance.

W dotychczasowej praktyce uczestniczył w restrukturyzacji jednej z większych grup kapitałowych, w transakcjach M&A, a także brał udział w procesie dual listingu polskiej spółki na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. Był odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe. Doradzał i negocjował umowy wdrożeniowe z obszaru IT. Bierze udział w przygotowaniu projektów inwestycyjno-budowlanych, w tym w negocjacjach umów EPC dot. budowy instalacji przemysłowych o łącznej wartości kilku miliardów złotych.

Bartosz zdał egzamin sędziowski oraz ukończył studia podyplomowe – Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników. Posługuje się językiem angielskim.

Bartosz posiada ponad 15-letnie doświadczenie, w tym jako in-house w największych polskich korporacjach o zasięgu międzynarodowym.

Pracował dla GK Polimex – Mostostal, Grupy Ciech, Orlen S.A., gdzie zajmował między innymi funkcje Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego, Koordynatora ds. realizacji obowiązków informacyjnych, Compliance Officera. Zasiadał także w Radach Nadzorczych.

Współpracuje z Zarządami i Radami Nadzorczymi zajmując się strategicznymi projektami w tym z obszaru HR.

Bartosz wielokrotnie prowadził negocjacje układów zbiorowych i innych porozumień ze związkami zawodowymi, w tym w ramach sporów zbiorowych.

Bartosz prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające. Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer, Approved Compliance Expert, Approved Whistleblowing Compliance Officer uzyskane w Instytucie Compliance.

W dotychczasowej praktyce uczestniczył w restrukturyzacji jednej z większych grup kapitałowych, w transakcjach M&A, a także brał udział w procesie dual listingu polskiej spółki na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. Był odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe. Doradzał i negocjował umowy wdrożeniowe z obszaru IT. Bierze udział w przygotowaniu projektów inwestycyjno-budowlanych, w tym w negocjacjach umów EPC dot. budowy instalacji przemysłowych o łącznej wartości kilku miliardów złotych.

Bartosz zdał egzamin sędziowski oraz ukończył studia podyplomowe – Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników. Posługuje się językiem angielskim.