posiada ponad 15-letnie doświadczenie w praktyce prawa HR, które zdobywała w renomowanych butikach prawa pracy oraz w kancelariach międzynarodowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zbiorowym prawem pracy, w szczególności w opracowywaniu strategii budowania relacji ze związkami zawodowymi. Pełni funkcję doradcy zarządów ds. współpracy z organizacjami związkowymi w polskich i międzynarodowych korporacjach.

Magdalena uczestniczy w negocjacjach płacowych i negocjacjach zakładowych układów zbiorowych pracy. Doradza także w kwestiach związanych ze sporami zbiorowymi i zwolnieniami grupowymi. Prowadzi restrukturyzacje i reorganizacje zakładów pracy. Uczestniczy w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających.

Magdalena jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje pracodawców w sporach z byłymi pracownikami oraz w postępowaniach karnych i wykroczeniowych związanych z zarzutami dotyczącymi utrudniania działalności związkowej.

W 2023 i 2024 roku została wyróżniona przez ranking Legal500 EMEA w kategorii Employment: Next Generation Partner.

Magdalena jest autorką licznych publikacji, między innymi w Monitorze Prawa Pracy, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej oraz w Serwisie Prawno-Pracowniczym. Jest także często zapraszana w charakterze eksperta do udziału w programach telewizyjnych.

Magdalena zdała egzamin sędziowski i jest doktorem nauk prawnych. Pracę doktorską z zakresu prawa karnego, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Zoll, obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Magdalena posiada ponad 15-letnie doświadczenie w praktyce prawa HR, które zdobywała w renomowanych butikach prawa pracy oraz w kancelariach międzynarodowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zbiorowym prawem pracy, w szczególności w opracowywaniu strategii budowania relacji ze związkami zawodowymi. Pełni funkcję doradcy zarządów ds. współpracy z organizacjami związkowymi w polskich i międzynarodowych korporacjach.

Magdalena uczestniczy w negocjacjach płacowych i negocjacjach zakładowych układów zbiorowych pracy. Doradza także w kwestiach związanych ze sporami zbiorowymi i zwolnieniami grupowymi. Prowadzi restrukturyzacje i reorganizacje zakładów pracy. Uczestniczy w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających.

Magdalena jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje pracodawców w sporach z byłymi pracownikami oraz w postępowaniach karnych i wykroczeniowych związanych z zarzutami dotyczącymi utrudniania działalności związkowej.

W 2023 i 2024 roku została wyróżniona przez ranking Legal500 EMEA w kategorii Employment: Next Generation Partner.

Magdalena jest autorką licznych publikacji, między innymi w Monitorze Prawa Pracy, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej oraz w Serwisie Prawno-Pracowniczym. Jest także często zapraszana w charakterze eksperta do udziału w programach telewizyjnych.

Magdalena zdała egzamin sędziowski i jest doktorem nauk prawnych. Pracę doktorską z zakresu prawa karnego, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Zoll, obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posługuje się językiem angielskim.