Mariusz specjalizuje się w doradztwie w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy oraz zapewnia pomoc prawną w przedmiocie zatrudniania pracowników, a także przygotowywania i wdrażania wewnątrzzakładowych regulacji, polityk oraz przygotowywania umów dotyczących zatrudnienia i o zakazie konkurencji. Doświadczenie zawodowe Mariusza obejmuje ponadto sporządzanie złożonych opinii prawnych oraz memorandów z zakresu prawa pracy. Mariusz uczestniczy także w badaniach prawnych spółek oraz w prowadzeniu sądowych sporów pracowniczych.

Mariusz współpracował również przy postępowaniach dotyczących legalizacji pracy (z uwzględnieniem różnych typów zezwoleń na pracę) oraz pobytu cudzoziemców w Polsce, każdorazowo zakończonych wydaniem pozytywnych decyzji dla wnioskodawców oraz przy postępowaniu o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, w którym skutecznie uzyskał dokumentację z kraju spoza Unii Europejskiej niezbędną do dalszego prowadzenia postępowania, zakończonego wydaniem pozytywnej decyzji dla wnioskodawcy.

Mariusz w 2021 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W okresie studiów, Mariusz brał udział w Seminariach Naukowych w charakterze mówcy, a także otrzymywał stypendium rektora za wysokie wyniki w nauce. Obecnie, Mariusz odbywa ostatni rok aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Mariusz posługuje się j. angielskim w stopniu zaawansowanym.

Mariusz specjalizuje się w doradztwie w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy oraz zapewnia pomoc prawną w przedmiocie zatrudniania pracowników, a także przygotowywania i wdrażania wewnątrzzakładowych regulacji, polityk oraz przygotowywania umów dotyczących zatrudnienia i o zakazie konkurencji. Doświadczenie zawodowe Mariusza obejmuje ponadto sporządzanie złożonych opinii prawnych oraz memorandów z zakresu prawa pracy. Mariusz uczestniczy także w badaniach prawnych spółek oraz w prowadzeniu sądowych sporów pracowniczych.

Mariusz współpracował również przy postępowaniach dotyczących legalizacji pracy (z uwzględnieniem różnych typów zezwoleń na pracę) oraz pobytu cudzoziemców w Polsce, każdorazowo zakończonych wydaniem pozytywnych decyzji dla wnioskodawców oraz przy postępowaniu o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, w którym skutecznie uzyskał dokumentację z kraju spoza Unii Europejskiej niezbędną do dalszego prowadzenia postępowania, zakończonego wydaniem pozytywnej decyzji dla wnioskodawcy.

Mariusz w 2021 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W okresie studiów, Mariusz brał udział w Seminariach Naukowych w charakterze mówcy, a także otrzymywał stypendium rektora za wysokie wyniki w nauce. Obecnie, Mariusz odbywa ostatni rok aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Mariusz posługuje się j. angielskim w stopniu zaawansowanym.