Paulina specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących mobbingu, ustalenia istnienia stosunku pracy oraz ochrony dóbr osobistych pracodawcy. Jej doświadczenie obejmuje także sporządzanie dokumentacji HR-owej i aktów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania.

Uczestniczyła w projektach związanych z negocjacją porozumień zbiorowych, zwolnieniami grupowymi, likwidacją stanowisk pracy. Wspierała klientów w identyfikacji ryzyk oraz opracowywaniu optymalnej strategii działania.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych oprócz prawa pracy znajduje się prawo karne. Jest autorką pracy magisterskiej pod tytułem „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z rozdziału XXVIII k.k.”.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała od 2019 roku w warszawskich kancelariach, w praktyce rozwiązywania sporów.

Paulina specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących mobbingu, ustalenia istnienia stosunku pracy oraz ochrony dóbr osobistych pracodawcy. Jej doświadczenie obejmuje także sporządzanie dokumentacji HR-owej i aktów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania.

Uczestniczyła w projektach związanych z negocjacją porozumień zbiorowych, zwolnieniami grupowymi, likwidacją stanowisk pracy. Wspierała klientów w identyfikacji ryzyk oraz opracowywaniu optymalnej strategii działania.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych oprócz prawa pracy znajduje się prawo karne. Jest autorką pracy magisterskiej pod tytułem „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z rozdziału XXVIII k.k.”.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała od 2019 roku w warszawskich kancelariach, w praktyce rozwiązywania sporów.