Sylwia  zapewnia klientom bieżące wsparcie prawne we wszystkich aspektach dotyczących szeroko pojętego zatrudnienia, w szczególności poprzez przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, sporządzanie regulacji i polityk wewnątrzzakładowych, a także dostarczanie gotowych do wdrożenia rozwiązań problemów napotykanych przez działy HR w codziennej pracy.

Sylwia przygotowuje skomplikowane opinie prawne związane przede wszystkim z problematyką zwolnień grupowych, sporów zbiorowych oraz działalnością związków zawodowych, a także dotyczące indywidualnego prawa pracy. Ponadto, w swojej pracy Sylwia zajmuje się także postępowaniami sądowymi i sporządza pisma procesowe.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mobbingiem w miejscu pracy, przez co posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających u pracodawców oraz przygotowywaniem raportów końcowych, w których nie skupia się wyłącznie na problematyce prawnej mobbingu i zachowań niepożądanych w miejscu pracy, ale opracowuje także rozwiązania organizacyjne, które wpływają na poprawę relacji interpersonalnych w organizacjach. Ponadto, Sylwia wspiera pracodawców w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi i przeprowadza szkolenia z tego zakresu.

Doświadczenie zawodowe Sylwii obejmuje również kwestie związane z legalizacją pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce. Dzięki jej zaangażowaniu i wnikliwej analizie przepisów, z sukcesem uzyskiwała niezbędne dokumenty w krótkim czasie.

Zainteresowania zawodowe Sylwii skupiają się również wokół problematyki prawa karnego,
w szczególności prawnokarnej odpowiedzialności pracodawców oraz ochrony praw pracowników.

Sylwia skończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. Jej sumienność i wytrwałość w dążeniu do celu sprawiły, że w trakcie studiów otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a także była laureatką konkursów przedmiotowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Sylwia  zapewnia klientom bieżące wsparcie prawne we wszystkich aspektach dotyczących szeroko pojętego zatrudnienia, w szczególności poprzez przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, sporządzanie regulacji i polityk wewnątrzzakładowych, a także dostarczanie gotowych do wdrożenia rozwiązań problemów napotykanych przez działy HR w codziennej pracy.

Sylwia przygotowuje skomplikowane opinie prawne związane przede wszystkim z problematyką zwolnień grupowych, sporów zbiorowych oraz działalnością związków zawodowych, a także dotyczące indywidualnego prawa pracy. Ponadto, w swojej pracy Sylwia zajmuje się także postępowaniami sądowymi i sporządza pisma procesowe.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mobbingiem w miejscu pracy, przez co posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających u pracodawców oraz przygotowywaniem raportów końcowych, w których nie skupia się wyłącznie na problematyce prawnej mobbingu i zachowań niepożądanych w miejscu pracy, ale opracowuje także rozwiązania organizacyjne, które wpływają na poprawę relacji interpersonalnych w organizacjach. Ponadto, Sylwia wspiera pracodawców w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi i przeprowadza szkolenia z tego zakresu.

Doświadczenie zawodowe Sylwii obejmuje również kwestie związane z legalizacją pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce. Dzięki jej zaangażowaniu i wnikliwej analizie przepisów, z sukcesem uzyskiwała niezbędne dokumenty w krótkim czasie.

Zainteresowania zawodowe Sylwii skupiają się również wokół problematyki prawa karnego,
w szczególności prawnokarnej odpowiedzialności pracodawców oraz ochrony praw pracowników.

Sylwia skończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. Jej sumienność i wytrwałość w dążeniu do celu sprawiły, że w trakcie studiów otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a także była laureatką konkursów przedmiotowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.