Sprawa z powództwa amerykańskiej spółki Moon Juice Ventures LLC dot. domeny moonjuice.com
(wyrok z dnia 12 lipca 2016 r., nr sprawy D2016-1024)


Powódką w sprawie była amerykańska spółka posiadająca od 2013 r. znak towarowy MOON JUICE, jak również 12 domen zawierających w nazwie to oznaczenie. Jak wskazała, od 2012 r. używa w obrocie tego oznaczenia w odniesieniu do soków owocowych i warzywnych, a od 2013 r. także w związku z produkcją i sprzedażą, m.in. kosmetyków, mydeł, perfum, suplementów oraz zdrowych batoników.

Sporna domena została zarejestrowana w 1998 r. przez obywatela Japonii. Na stronie znajdującej się pod domeną w momencie orzekania nie znajdowały się żadne treści, jedynie odnośniki do innych stron, dotyczących, m.in. soków.

Jak poinformowała Powódka, gdy w 2015 r. skontaktowała się z Pozwanym w sprawie ewentualnej sprzedaży domeny, ten zaoferował cenę 35 tys. dolarów. Zdaniem Powódki oznacza to, iż Pozwany działał w złej wierze, rejestrując domenę w celu jej późniejszej odsprzedaży po zawyżonej cenie Powódce lub jej konkurentom. Na intencje Pozwanego – zdaniem Powódki – wskazuje również fakt, iż po 18 latach od rejestracji domeny, dalej nie znajdują się pod nią żadne treści, a jedynie odnośniki do witryn, m.in konkurentów Powódki. Jak wskazuje Powódka, Pozwany nie jest znany pod oznaczeniem MOON JUICE, nie korzysta z niego w celu oferowania w dobrej wierze towarów ani usług, ani nie występuje po jego stronie innego rodzaju prawnie uzasadniony interes w korzystaniu ze spornej domeny. Zdaniem Powódki działanie Pozwanego wprowadza ponadto w błąd odbiorców strony oraz naraża na szwank jej działalność oraz renomę jej znaku towarowego.

Pozwany bronił się wskazując, iż zarejestrował sporną domenę na ponad 10 lat przed rejestracją znaku towarowego przez Powódkę i gdyby nie wysuwane przez nią roszczenia, nie wiedziałby o jej istnieniu. Jak wskazał, nie oferował Powódce sprzedaży domeny, a jedynie odpowiedział na jej zapytanie. Wskazał, iż na stronie znajdującej się pod sporną witryną nie znajdują się nadal żadne treści, gdyż domenę zarejestrował na potrzeby planowanego przez siebie biznesu. Podniósł, iż działanie Powódki należy zakwalifikować jako reverse domain name hijacking (tj. próbę przejęcia środkami prawnymi wartościowej domeny internetowej poprzez powoływanie się na swoje prawa do znaku towarowego i oskarżanie o naruszenie tych praw dotychczasowego posiadacza domeny, posiadającego prawnie uzasadniony interes do korzystania z niej oraz działającego w dobrej wierze).

Panel administracyjny stwierdził identyczność nazwy spornej domeny ze znakiem towarowym Powódki. Wskazał jednak, iż nie istnieją żadne dowody na prowadzenie działalności przez Powódkę, w związku z którą posługiwałaby się ona oznaczeniem MOON JUICE, przed 2012 r. Dlatego też nic nie uzasadnia założenia, iż Pozwany – zamieszkały w Japonii – mógł słyszeć o Powódce w momencie rejestracji domeny. Również okoliczności, iż Pozwany nie zamieścił jeszcze na stronie żadnych treści, a także, że zaoferował Powódce cenę sprzedaży domeny w wysokości 35 tys. dolarów nie są wystarczające dla przypisaniu mu złej wiary.

Jednocześnie Panel administracyjny stwierdził, iż działanie Powódki, zgodnie z zarzutami Pozwanego, powinno być zakwalifikowane jako reverse domain hijacking. W ocenie Panelu, Powódce nie udało się przejąć domeny drogą odsprzedaży od jej posiadacza i dlatego zadecydowała oskarżyć go o naruszenie jej praw.

W konsekwencji Panel administracyjny oddalił powództwo.