Sprawa z powództwa francuskiej spółki AXA SA dot. domeny datingaxa.com
(wyrok z dnia 7 marca 2016 r., nr sprawy D2016-0033)


Powództwo zostało wytoczone przez spółkę holdingową AXA SA posiadającą kontrolowane spółki na całym świecie. Grupa zajmuje się dostarczaniem usług ubezpieczeniowych i finansowych osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. Powódka od 1985 r. posługuje się znakiem towarowym AXA, posiada również znaki towarowe inkorporujące to oznaczenie.

W 2015 r. Pozwana – indyjska spółka – dokonała rejestracji spornej domeny datingaxa.com. W momencie orzekania na stronie nie znajdowały się żadne treści, jedynie linki do innych stron internetowych.

Powódka argumentowała, iż nazwa spornej domeny jest łudząco podobna do jej znaku towarowego i nie zmienia tego fakt zamieszczenia w niej oznaczenia „dating”. Jak wskazała, Pozwana nie jest kojarzona z oznaczeniem AXA, a Powódka w żaden sposób nie upoważniła Pozwanej do korzystania z niego. Zgodnie z twierdzeniami Powódki, na stronie znajdującej się pod sporną domeną znajdywały się do odnośniki do m.in. ofert usług finansowych oferowanych przez Powódkę. Powódka podniosła, iż celem utrzymywania strony jest zarabianie w ramach systemu Pay-per-click, co oznacza iż Pozwana otrzymuje zapłatę z tytułu każdego kliknięcia w odnośniki zamieszczone na stronie. Z uwagi na rozpoznawalność i renomę Powódki należy przyjąć, iż Pozwana działała w złej wierze, pragnąc stworzyć u odbiorców skojarzenia z Powódką lub wrażenie, iż oba podmioty są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Pozwana nie odniosła się w żaden sposób do zarzutów Powódki.

Panel administracyjny uznał, iż znak towarowy Powódki jest dobrze znany, ale należy mieć na uwadze, iż stanowi on krótki ciąg liter, mogący stanowić składnik wielu wyrazów. Jak stwierdził Panel administracyjny, Powódka nie wykazała, aby oznaczenie „dating” w jakimkolwiek języku wskazywało na jej działalność (tj. działalność ubezpieczeniowo – finansową). Ponadto, Panel ustalił, iż wszystkie linki zamieszczone na stronie znajdującej się pod sporną domeną prowadzą do serwisów randkowych. Z uwagi na istnienie holenderskiego portalu datingaxa.nl oraz belgijskiego datingaxa.be, uzasadnione jest założenie, iż celem Pozwanej były właśnie te portale, a nie biznes Powódki. Panel administracyjny zwrócił także uwagę, iż z racji tego, że Pozwana nigdy wcześniej nie dokonała rejestracji domeny internetowej z naruszeniem praw innych osób, nie można wykluczać możliwości, iż jej działalność jest w jakiś sposób powiązana z działalnością holenderskiego i belgijskiego serwisu randkowego.

Panel administracyjny stwierdził, iż Powódka nie udowodniła w sposób wystarczający, iż w wyniku rejestracji spornej domeny doszło do naruszenia jej praw i zdecydował o oddaleniu powództwa.