Sprawa z powództwa Grupy Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dot. domeny okazje.pl (wyrok z dnia 19 grudnia 2016 r., 43/16/PA)

W niniejszej sprawie Powódką była spółka prowadząca witrynę okazje.info.pl (internetową porównywarkę cen). Powódka była licencjobiorcą słowno-graficznego znaku towarowego OKAZJE.INFO PORÓWNYWARKA CEN. Była również uprawiona z rejestracji graficznego, unijnego znaku towarowego OKAZJE.PL.

Na stronie internetowej umieszczonej pod zarejestrowaną przez Pozwanego domeną okazje.pl znajdowała się reklama nowopowstającego serwisu okazje.pl wraz z hasłem: „Już niedługo będziesz miał okazję skorzystania z okazji”. Witryna umożliwiała także pozostawienie adresu e-mail, na który miały być wysyłane dalsze informacje o portalu. Ponadto na stronie znajdowała się reklama serwisu fototapety.com. W chwili rozpatrywania sprawy przez Sąd Polubowny treści te jednak nie były już dostępne i po wejściu na stronę okazje.pl następowało automatyczne przekierowanie do witryny sploty.net na serwisie społecznościowym Facebook.

Powódka zarzuciła Pozwanemu naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe oraz prawa do firmy. W ocenie Powódki rejestracja spornej domeny stanowiła również czyn nieuczciwej konkurencji – sprzeczny z dobrymi obyczajami – mający na celu odwrócenie uwagi konsumentów od prowadzonej przez Powódkę porównywarki cen. Zdaniem powódki działanie Pozwanego wiązało się również z utrudnianiem Powódce dostępu do rynku. Jak podniosła, sam fakt rejestracji spornej domeny ogranicza bowiem potencjalnym klientom dostępność jej produktów, ponieważ po wpisaniu w oknie przeglądarki jej oznaczenia, mogą oni dojść do wniosku, iż nie prowadzi ona już działalności.

Pozwany bronił się wskazując .in.. na brak odróżniającego charakteru słowa „okazje” (w szczególności w branży e-commerce) oraz fakt nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności, która mogłaby być konkurencyjna w odniesieniu do działalności Powódki. Zarzucił także Powódce rejestrację znaku towarowego w złej wierze, jako że znaki te zostały zarejestrowane w latach 2008 i 2014, a sporna domena została przez Pozwanego zarejestrowana już w roku 2002 r.

Sąd Polubowny przychylił się do argumentacji Pozwanego. W odniesieniu do graficznego znaku towarowego OKAZJE.PL wskazał, iż znaki graficzne z definicji nie mogą zostać uznane za tożsame bądź podobne do nazwy domeny internetowej. Nie stwierdził również naruszenia prawa ochronnego na znak słowno-graficzny OKAZJE.INFO PORÓWNYWARKA CEN z uwagi na brak dostatecznego podobieństwa między znakiem, a nazwą domeny. Sąd na marginesie dodał, iż jako że słowo „okazje” nie posiada zdolności odróżniającej, rejestracja znaku słownego OKAZJE byłoby możliwe jedynie w przypadku wykazania tzw. wtórnej zdolności odróżniającej (czyli wykazania, że dane oznaczenie jest już powszechnie kojarzone jako źródło pochodzenia towarów/usług ).

Sąd Polubowny uznał, iż działanie Pozwanego nie może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Z uwagi na brak jakichkolwiek powiązań pomiędzy treściami zawartymi na stronie, a działalnością Powódki, nie mogło dojść do wprowadzenia klientów w błąd w odniesieniu do pochodzenia usług czy towarów. Nie można ponadto mówić o utrudnianiu dostępu do rynku przez Pozwanego w sytuacji, w której Powódka od lat z powodzeniem prowadzi swoją porównywarkę cen poprzez domenę okazje.info.

Jako iż Powódka nie udowodniła w sposób dostateczny, że słowo „okazje” jest jednoznacznie kojarzone z przedsiębiorstwem Powódki, Sąd Polubowny wykluczył także naruszenie prawa do firmy. Co więcej, Sąd Polubowny ustalił, że na polskim rynku istnieje wiele podmiotów, których firmy zawierają słowo „okazje”.

Z powyższych przyczyn Sąd Polubowny zdecydował oddalić powództwo w całości.