Sprawa z powództwa szwajcarskiej spółki Michael Kors GmbH dot. domeny michaelkors.pl
(wyrok z dnia 7 lutego 2015 r., 45/14/PA)

Powódką w sprawie była spółka utworzona przez znanego amerykańskiego projektanta mody Michaela Korsa, produkująca dobra luksusowe, takie jak odzież, buty, akcesoria oraz perfumy. Produkty sygnowane nazwiskiem projektanta są dostępne w wielu krajach na całym świecie, w tym od ok. 2006 r. w Polsce. Grupa kapitałowa, do której należy Powódka, posługuje się ponadto domeną michaelkors.com (od 1999 r.).

Pozwany był osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, a także w zakresie sprzedaży detalicznych kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Powódki z Pozwanym nie łączyły żadne relacje gospodarcze. W dniu 2008 r. Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny michaelkors.pl. Jak ustalił Sąd Polubowny, po wejściu na stronę michaelkors.pl następowało automatyczne przekierowanie do witryny nazwa.pl, na której można było znaleźć reklamę usług hostingowych oraz usług związanych z zarządzaniem domenami.

Jako że oznaczenie „Michael Kors” stanowiło zarejestrowany słowny unijny znak towarowy oraz jednocześnie nazwę handlową (firmę), pod którą Powódka prowadziła działalność na całym świecie, Powódka zarzuciła Pozwanemu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa do firmy, stanowiące jej dobro osobiste. Działanie Pozwanego w ocenie Powódki stanowiło ponadto czyn nieuczciwej konkurencji. Zdaniem Powódki funkcjonowanie spornej domeny wprowadzało w błąd, a ponadto utrudniało Powódce kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami z Polski. Klienci poszukujący w Internecie informacji na temat produktów Michaela Korsa trafiali bowiem omyłkowo na witrynę Pozwanego.

Pozwany argumentował, iż prowadził działalność o charakterze odmiennym od działalności Powódki, a ponadto na innym rynku – co wyklucza możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Poinformował ponadto, iż przekierowanie do witryny nazwa.pl, na której znajdowały się treści reklamowe, wynikało z faktu korzystania przez niego z usługi tzw. parkowania domeny (bezpłatnego utrzymywania domeny na serwerach DNS nazwa.pl). Oznacza to, iż pod sporną witryną nie znajdowała się żadna strona internetowa ani poczta e-mail zarządzana przez Pozwanego, a „zaparkowana” domena wskazywała na stronę informacyjną o rejestracji domen. Treści reklamowe odnośnie usług hostingowych i zarządzania domenami były zatem zamieszczane przez dostawcę usługi serwera – firmę nazwa.pl – a nie przez Pozwanego. Jak wskazał Pozwany, okoliczności te wykluczały stwierdzenie, iż prowadził on działalność marketingową – konkurencyjną wobec działalności Powódki. Pozwany podniósł ponadto, iż potencjalny klient z Polski, chcący zakupić produkty Michaela Korsa bądź zlokalizować najbliższy sklep z jego produktami, skorzysta w tym celu z oficjalnej witryny michaelkors.com. Pozwany nie zamieścił żadnych treści na stronie michaelkors.pl (a w szczególności nawiązujących do działalności prowadzonej przez Powódkę); strona nie korzystała też z pozycjonowania. Dlatego też w ocenie Pozwanego mało prawdopodobne jest przypadkowe trafienie na stronę michaelkors.pl przez osobę poszukująca informacji na temat produktów Michaela Korsa.

Sąd Polubowny stwierdził, iż zarejestrowanie spornej domeny stanowiło naruszenie praw Powódki; jednakże przyznał jej rację jedynie w stosunku do części podniesionych zarzutów.

Sąd Polubowny stwierdził, iż działanie Pozwanego naruszyło prawo do firmy Powódki. W tym zakresie uznał, iż niezbędne jest stwierdzenie jest tożsamości firmy Powódki z nazwą domeny oraz zbieżność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W odniesieniu do działalności Pozwanego, zakres ten Sąd ustalił na podstawie odpowiedniego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynikało, iż prowadzi m.in. działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. Jako że działalność w tym zakresie prowadzi także Powódka (jak ustalił Sąd – zajmuje się m.in. dystrybucją, sprzedażą i marketingiem produktów zapachowych), uznał, iż zakresy te są częściowo zbieżne, zatem należy przyjąć, iż doszło do naruszenia prawa do firmy Powódki. Ponadto, jak wskazał, rejestracja spornej domeny uniemożliwia Powódce posługiwanie się swoim oznaczeniem firmowym w domenie krajowej.

Sąd Polubowny stwierdził także, iż działanie Pozwanego stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, tzw. abuzywne przetrzymywanie domeny sprzeczne z dobrymi obyczajami, a ponadto – z uwagi na fakt pasywnego przetrzymywania domeny – sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wynikającego z rejestracji domeny internetowej, którym jest aktywne używanie domeny jako adresu internetowego. Rejestracja domeny ponadto narusza interes Powódki w takim zakresie, w jakim istotnie utrudnia jej kontakt z klientami (w tym z potencjalnymi klientami). Sąd Polubowny dostrzegł także możliwość naruszenia interesów klientów, którzy poszukując informacji na temat produktów Michaela Korsa, trafialiby na stronę zawierającą jedynie informacje na temat usług hostingowych.

Sąd Polubowny nie dopatrzył się jednak naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Stwierdzenie takiego naruszenia, w ocenie Sądu, wymagałoby bowiem stwierdzenia identyczności znaku towarowego z nazwą spornej domeny oraz tożsamości usług, w odniesieniu do których został zarejestrowany znak z usługami, o których informację można było znaleźć pod witryną michaelkors.pl. Sąd Polubowny stwierdził identyczność w zakresie nazwy, jednakże w odniesieniu do rodzaju usług tożsamość ta nie zachodziła – na stronie znajdywały się bowiem informacje na temat usług hostingowych i zarządzania domenami, które, co więcej, nie zostały zamieszczone przez Pozwanego. W konsekwencji, Sąd Polubowny uznał, że nie doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.