Sprawa z powództwa amerykańskiej spółki All Star C.V. oraz holenderskiej spółki Converse Inc. dot. domeny converse.eu

(wyrok z dnia 23 sierpnia 2016 r., nr sprawy 07238)

Sprawa została wytoczona z powództwa holenderskiej spółki All Star C.V. oraz amerykańskiej spółki Converse Inc., prowadząc.in.działalność m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży popularnych sportowych butów. Powódki posługują się w obrocie oznaczeniem „Converse”, posiadają także liczne znaki towarowe zawierające to oznaczenie. Marka Converse istnieje od 1909 r.

Sporna domena została zarejestrowana przez Pozwaną 7 kwietnia 2006 r. W chwili rozpatrywania sprawy nie znajdywały się pod nią żadne treści.

Powódki zarzuciły, iż rejestracja domeny naruszyła ich prawa. Wskazały, iż nie upoważniły Pozwanej spółki w żaden sposób do posługiwania się oznaczeniem „Converse”, a jako iż nie prowadzi ona pod sporną domeną żadnej działalności, nie istnieje po jego stronie prawnie uzasadniony interes, który uzasadniałby posługiwanie się nią. Podniosły, iż Pozwana w przeszłości dokonywała już rejestracji domen naruszających prawa innych osób.

Argumentacja Pozwanej koncentrowała się na próbie dowiedzenia, iż oznaczenie „converse” jest powszechnie używanym wyrazem w języku angielskim, który posiada wiele znaczeń. Ponadto ma ten sam rdzeń co wyraz „conversation”, a ten miał być powiązany z przedmiotem planowanej działalności Pozwanej. Pozwana wskazała, iż miała to być działalność całkowicie odmienna od działalności Powódek, dlatego też ryzyko wystąpienia konfuzji u odbiorców było znikome. Wyjaśniła, iż na stronie nie znajdują się żadne treści, gdyż obecnie monitoruje rynek w celu wybrania dogodnego momentu na rozpoczęcie działalności. Pozwana podniosła także, iż po wpisaniu w wyszukiwarkę Google słowa „converse”, pojawia się 247 mln wyników.

Zespół arbitrażowy stwierdził, iż sporna domena jest identyczna ze znakiem towarowym oraz nazwą handlową Powódek. Nie dopatrzył się istnienia żadnego prawnie uzasadnionego interesu po stronie Pozwanej. Wskazał, iż nawet jeżeli po wpisaniu w wyszukiwarkę Google słowa „converse” pojawia się 247 mln wyników, wszystkie wyniki na pierwszej stronie odnoszą się do działalności prowadzonej przez Powódki. Zespół arbitrażowy ustalił, iż faktycznie Pozwana w przeszłości prowadziła analogiczne spory, w wyniku których zostało stwierdzone, iż dokonywała rejestracji domen z naruszeniem praw innych osób. Ta okoliczność w związku z faktem, że Pozwana nie korzystała aktywnie ze spornej domeny w przeciągu poprzednich dwóch lat, zadecydowała o stwierdzeniu , iż działała ona w złej wierze.

W konsekwencji zespół arbitrażowy stwierdził, iż doszło do naruszenia praw Powódek i orzekł o transferze domeny.