Sprawa z powództwa Erika Jurista (obywatela Czech) dot. domeny jurista.eu

(wyrok z dnia 8 kwietnia 2016 r., nr sprawy 07159)

 

W niniejszej sprawie obywatel Czech Erik Jurista pozwał spółkę prowadzącą działalność w zakresie handlu domenami, która dokonała rejestracji spornej domeny jurista.eu.

Powód argumentował, iż doszło do naruszenia prawa do nazwiska przysługującego mu na podstawie prawa czeskiego. Ponadto, zgodnie z twierdzeniami Powoda, Pozwany nie oferował pod sporną domeną towarów ani usług; nie jest ponadto kojarzony z oznaczeniem „jurista”.

Pozwany bronił się, wskazując, iż słowo „jurista” oznacza prawnika w języku łotewskim, dlatego też powództwo jest nieuzasadnione.

Zespół arbitrażowy stwierdził, iż niewątpliwie nazwisko Powoda oraz nazwa spornej domeny są identyczne. Jednakże mimo iż nazwisko Powoda podlega ochronie na podstawie przepisów prawa czeskiego, stanowi jednocześnie powszechnie używany wyraz. Zespół arbitrażowy wskazał, iż niekiedy powszechnie używane wyrazy są jednocześnie utożsamiane z jakąś marką, czy też wywołują pozytywne skojarzenia. Powód nie udowodnił jednak, aby taka sytuacja miała miejsce w przypadku jego nazwiska. Nie było również podstaw, aby przypisywać Pozwanemu złą wiarę.

Dlatego też w ocenie zespołu arbitrażowego Pozwany, jako podmiot prowadzący działalność w zakresie handlu domenami, miał prawo dokonać rejestracji spornej domeny. Powództwo zostało oddalone.