Sprawa z powództwa ESCADA Luxembourg S.à.r.l. dot. domeny escadaoutlet.eu

(wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r., nr sprawy 07549)

Powódką w sprawie była luksemburska spółka ESCADA Luxembourg S.à.r.l. – spółka-matka należąca do grupy ESCADA. ESCADA jest niemieckim domem mody produkującym między innymi luksusową odzież. Powódka posiada zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe „ESCADA”, jak również zarejestrowane domeny escada.com i escada.co.uk.

Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny 7 lipca 2017 r. Pod domeną tą prowadził działalność w zakresie sprzedaży odzieży – produkowanej przez Powódkę, jak również przez jej konkurentów, takich jak Philippe Ferandis czy Gucci.

Jak wskazała Powódka, design strony prowadzonej przez Pozwanego, jak również jej zawartość nawiązywała do strony Powódki. Między innymi, Pozwany zamieścił na swojej stronie oficjalne zdjęcia z pokazu mody Escady. Dlatego też niewątpliwe jest, iż zamiarem Pozwanego było wywołanie u odbiorców skojarzeń z Powódką czy też zasugerowania, iż upoważniła ona go do prowadzenia tego typu działalności. Działanie to miało na celu zwiększenie zainteresowania stroną Pozwanego, a w konsekwencji osiąganie finansowych korzyści kosztem Powódki.

Pozwany nie odniósł się w żaden sposób do zarzutów Powódki.

Zespół arbitrażowy w całości przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Powódkę. Stwierdził, iż nazwa spornej domeny jest łudząco podobna do znaku towarowego Powódki, na co wpływu nie ma zamieszczenie w niej również wyrazu „outlet”. Jako iż Pozwany nie został upoważniony przez Powódkę do posługiwania się oznaczeniem „ESCADA”, ani po stronie Pozwanego nie można było się dopatrzeć żadnego prawnie uzasadnionego interesu, doszło do naruszenia praw Powódki. Ponadto Zespół arbitrażowy stwierdził, iż Pozwany działał w złej wierze, wprowadzając w błąd odbiorców oraz bezprawnie wykorzystując renomę Powódki w celu osiągania ekonomicznych korzyści.

Zespół arbitrażowy stwierdził, iż doszło do naruszenia praw Powódki i orzekł o transferze domeny.